• به وب سایت رسمی خانه معلم مشهد خوش آمدید
  • به وب سایت رسمی خانه معلم خوش آمدید
  • با تشکر از اعتماد شما

اخبار جدید
خطای " کد پرسنلی و یا شماره شناسنامه اشتباه است"

خطای " کد پرسنلی و یا شماره شناسنامه اشتباه است"

به اطلاع همکاران محترم فرهنگی میرساند در صورتی که پس از ثبت کد پرسنلی و شماره شناسنامه

پیغام " کد پرسنلی و یا شماره شناسنامه اشتباه استبرای شما نمایش داده شد

 لطفا با شماره های 91 ــ 6077790 ــ 0511 (قسمت پذیرش) تماس حاصل فرمایید.